Πρόσληψη ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

Δείτε το αρχείο :http://www.pronoianet.gr/wp-content/uploads/2020/07/6Χ2ΞΟΞΝ5-ΤΕΘ.pdf

Αίτηση : http://www.pronoianet.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-converted.pdf