Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

 

Ανακοινώνει

την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 31-3- 2022 για τέσσερα (4) άτομα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα για τους κλάδους ανά ειδικότητα, αριθμό θέσεων, Παράρτημα και διάρκεια σύμβασης ως ακολούθως:

 

 Για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου Κρήτης.

 

α/α Κωδικός θέσης Κατηγορία – Ειδικότητα Θέσεις Διάρκεια σύμβασης
1 108 Τ.Ε. Νοσηλευτικής Μία (1) Έως 31-3-2022
2 109 Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων Δύο (2) Έως 31-3-2022

 

Για το Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων Κρήτης.

 

 

α/α Κωδικός θέσης Κατηγορία – Ειδικότητα Θέσεις Διάρκεια σύμβασης
1 115 Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων Μία  (1) Έως 31-3-2022

Δείτε την αρ. πρωτ. 365/02-03-2022 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ -ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ: 97ΒΣΟΞΝ5-8Λ3) Εδώ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗdoc