Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 31-03-2022 για επτά (7) άτομα στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα για τους κλάδους ανά ειδικότητα, αριθμό θέσεων,
Παράρτημα και διάρκεια σύμβασης ως ακολούθως: 


 Για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου Κρήτης.

α/α
Κωδικός θέσης
Κατηγορία - Ειδικότητα
Θέσεις
Διάρκεια σύμβασης
1
108
Τ.Ε. Νοσηλευτικής
Μία (1)
Έως 31-3-2022
2
109
Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων
Δύο (2)
Έως 31-3-2022
3
111
Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης
Μία (1)
Έως 31-3-2022Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου (Πόμπια Ηρακλείου)
α/α
Κωδικός θέσης
Κατηγορία - Ειδικότητα
Θέσεις
Διάρκεια σύμβασης
1
100
Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων
Μία (1)
Έως 31-3-2022
2
101
Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Μία (1)
Έως 31-3-2022


Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων
α/α
Κωδικός θέσης
Κατηγορία - Ειδικότητα
Θέσεις
Διάρκεια σύμβασης
1
117
Δ.Ε. Κοινωνικών Επιμελητών-Φροντιστών Παιδιών
Μία (1)
Έως 31-3-2022

Δείτε την Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. οικ. 1784/4-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΥΨΟΞΝ5-Ι5Μ) εδώ
Δείτε την αίτηση  εδώ