Αναρτώνται σήμερα οι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 1932/26-10-2021 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ προσωπικού Προνοιακών Φορέων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

Δείτε τους πίνακες κατάταξης ανά κωδικό θέσης  :

100 TΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – Π. ΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ

103 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ – Π. ΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ

104 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – Π. ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

105 ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ – Π. ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

106 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – Π. ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

107 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ – Π. ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

108 ΥΕ ΒΟΗΘ .ΠΡΟΣ – ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑΣ

109 ΥΕ ΒΟΗΘ ΥΓΕΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑΣ

110 ΥΕ ΒΟΗΘ .ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑΣ

111 ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ – Π. ΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ