Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο για το άνοιγμα φρεατίου αποχέτευσης στη Κουζίνα του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Λασιθίου.

Δείτε την Διακήρυξη εδώ