Πρόχειρου Δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)» για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, και ειδικότερα:

  • Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου
  • Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων
  • Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου.
  • Παράρτημα Προστασίας και αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου (Πόμπια Ηρακλείου)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Διακήρυξη, από: 1) Τα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, στη διεύθυνση: Αγ. Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71409 και από το «Διαύγεια» που έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ: 78ΛΦΟΞΝ5-3ΛΦ

και στο ΚΗΜΔΗΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΑΥΜ ΚΚΠΠΚ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28413-41304 κ. Σκύβαλο από τις 10:00π.μ. έως 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ.Κ.Π.Π.ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ