Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα  προϋπολογισθείσας 18.468,68 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ) για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης΄΄.

Δείτε το αρχείο εδώ