Για την δωρεά του ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου για ΑμΕΑ

Δείτε το Ευχαριστήριο