Ευγενική προσφορά της κα Αποστολάκη Χαρίκλειας, υπαλλήλου του ΠΑΑΠΑΗΚ αναφορικά με τη δωρεά χρηματικού ποσού της τάξης των 250,00 ευρώ προκειμένου να διατεθούν σε προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Παρ/τος.