Στελέχωση

Το Παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων στελεχώνεται, μεταξύ άλλων, σε μόνιμη βάση από:
2 Ιατρούς ( 1 Παθολόγο και 1 Φυσίατρο)
1 Ψυχολόγο
2 Κοινωνικούς Λειτουργούς
2 Εργοθεραπευτές
2 Φυσικοθεραπευτές
5 Εκπαιδευτές Εργαστηρίων
Νοσηλευτές/τριες
Διοικητικό-Λογιστικό
Επίσης, υποστηρίζεται από  Ψυχίατρο ως εξωτερικό Συνεργάτη.