Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων, απευθύνεται σε χρονίως πάσχοντες, ηλικιωμένους, μη αυτοεξυπηρετούμενους και ΑμεΑ με νοητική υστέρηση ή κινητικές αναπηρίες.

Πυλώνες δράσης:

1) Την κλειστή περίθαλψη.

2) Την ανοικτή (κατ’οίκον) περίθαλψη.

3) Την επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη ΑμεΑ.

4) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Στον πρώτο τομέα (κλειστή περίθαλψη), λειτουργούν δύο Τμήματα, το Τμήμα Χρονίως Πασχόντων και το Τμήμα μη Αυτοεξυπηρετούμενων Υπερηλίκων.

Τα Τμήματα αυτά σκοπό έχουν την 24ωρη καθημερινή νοσηλεία και περίθαλψη 85 ατόμων από 18 ετών και άνω, που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, με κινητικά ή νοητικά προβλήματα, με ολική ή μερική αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

ΤΜΗΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»

           Το τμήμα «ΒΟΗΘΕΙΑ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»

αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ  ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» παρέχοντας δωρεάν οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα από ειδικούς επιστήμονες, καταρτισμένα στελέχη και εθελοντές, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.

Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Υποστήριξης  Ένταξης των ΑΜΕΑ.

Το Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Ένταξης των ΑΜΕΑ αφορά την εφαρμογή Προγραμμάτων σε ενήλικα άτομα από 18 ετών έως 45 ετών  και των δύο φύλων, που πάσχουν από χρόνιες κινητικές παθήσεις ή νοητική υστέρηση και τα οποία δεν διαμένουν στο Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων αλλά μετά την καθημερινή τους εκπαίδευση στα παραγωγικά εργαστήρια, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και την μεσημβρινή σίτισή τους, επιστρέφουν κυρίως με τα μεταφορικά μέσα του Παραρτήματος στις οικογενειακές τους εστίες.

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Οι Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ( ΣΥΔ) του ΠΑΜΕΑ Χανίων ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το Σεπτέμβριο του 2018. Φιλοξενούν 14 άτομα με νοητική υστέρηση διαφόρων επιπέδων λειτουργικότητας .

Στόχος μας είναι η αφύπνιση και η καλλιέργεια πολλαπλών δεξιοτήτων, γνωστικών, συμπεριφορικών, ατομικών και κοινωνικών και οραματιζόμαστε την οικειοποίηση του δημόσιου χώρου και τρόπου  μέσω της ισότιμης συμμετοχή των ενοίκων μας  ως ολοκληρωμένων πολιτών στο ατομικό και το κοινωνικό  γίγνεσθαι.

Επιδιώκουμε από  υπήκοοι να  γίνουμε πολίτες και από στερημένοι να αναγνωριστούμε ως διαφορετικοί. Η επιδίωξή μας αυτή έχει διττή σημαντικότητα, αρχικά τον επαναπροσδιορισμό μας ως κοινωνικών όντων και τελικά την επίκληση της μεταμορφωτικής δυναμικής του κοινωνικού κεφαλαίου για την επίτευξη κοινωνικής ανεκτικότητας και συνοχής.