Στελέχωση

Σήμερα, το Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου στελεχώνεται, μεταξύ άλλων, σε μόνιμη βάση από:

 • Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Εργοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Εκπαιδευτές Eργαστηρίων
 • Νοσηλευτές

Επίσης, υποστηρίζεται από εξωτερικούς συνεργάτες:

 • Ψυχιάτρους
 • Γενικούς Ιατρούς (Ειδικό Αγροτικό Ιατρείο)
 • Ψυχολόγους
 • Δασκάλους Χορού

Παράλληλα, αποτελεί πιστοποιημένο πλαίσιο πρακτικής άσκησης φοιτητών, σε διάφορες ειδικότητες όπως:

 • Κοινωνική Εργασία
 • Εργοθεραπεία

Διοικητικό – Λογιστικό