Συμμετοχή σε Δίκτυα & Προγράμματα

Το Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου, κατά το παρελθόν, είχε υλοποιήσει:

  • Προγράμματα Προκατάρτισης, Κατάρτισης, Προώθησης στην Απασχόληση και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, που απευθύνονταν σε ΑΜΕΑ, με νοητικές και κινητικές αναπηρίες, με θεματικές ενότητες ραπτική – κεντητική, σίτιση, μικροτεχνίες, Η/Υ, θερμοκηπιακές καλλιέργειες και προστατευμένο εργαστήριο πλυντήριο, επιδοτούμενα από το Ε.Κ.Τ., στα πλαίσια του Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
  • Προγράμματα στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Equal».
  • Προγράμματα σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Σήμερα, υλοποιεί ενέργειες:

  • Επιμόρφωσης προσωπικού σε θέματα διοίκησης και υπηρεσιών υγείας.
  • Αποϊδρυματοποίησης – Κοινωνικής Επανένταξης. Στον 4ο όροφο λειτουργεί προσομοιωμένη κατοικία για την προετοιμασία στην αυτόνομη διαβίωση, που λειτούργησε στα πλαίσια του Μέτρου 3.2 του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια 2000 – 2006», με τίτλο: «Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνικο – οικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση» του Γ΄ Κ.Π.Σ.
  • Κατάρτισης σε εργαστήρια ραπτικής – κεντητικής, σίτισης, μικροτεχνίες και Η/Υ.

Στα παραπάνω τμήματα των Εργαστηρίων, συμμετέχουν άτομα από το Παράρτημα, καθώς και άτομα που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου. Επίσης, λειτουργεί Προστατευμένο Κυλικείο, με στελέχωση από ΑΜΕΑ.

Στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για τα άτομα με αναπηρία, πραγματοποιούνται έρευνες, συνέδρια, ημερίδες και διοργανώνονται ετήσιες εκθέσεις, με τα παραγόμενα προϊόντα των εργαστηρίων στον Άγιο Νικόλαο και την ευρύτερη περιοχή του Νομού Λασιθίου, καθώς και διάφορες άλλες, κοινωνικού χαρακτήρα, εκδηλώσεις, σε συνεργασία με άλλους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.