Υπηρεσίες

 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Περίθαλψη
 • Διοικητικές υπηρεσίες
 • Υποστήριξη και προετοιμασία σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης
 • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • Φυσική, Κοινωνική & Επαγγελματική Αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρία
 • Κοινωνική Εργασία
 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία
 • Κοινωνικά και ψυχαγωγικά προγράμματα (εκδρομές, γιορτές, κατασκηνώσεις κ.ά.)