Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Κινητοποίησης της Κοινότητας – Συνεργασίες:

Το Π.Α.Α.Π.Α.Η.Κ. αναπτύσσει σε σταθερή βάση, δράσεις Ευαισθητοποίησης και Κινητοποίησης της Κοινότητας καθώς και Συνεργασίες που αφορούν στους εξής Φορείς:

  • Υπηρεσίες που ανήκουν στο ΥΠΕΠΘ και στο ΕΣΥ.
  • Φορείς για την εκπόνηση πρακτικών ασκήσεων και μεταπτυχιακών ερευνών καθώς και παρουσιάσεων του Παρ/τος .
  • Εθελοντικούς Φορείς .
  • Ιδιώτες Εθελοντές Προσφοράς και Αλληλεγγύης.
  • Τοπικούς και Εθνικούς Φορείς καθώς επίσης, Σωματεία – Συλλόγους.