Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Είδη Προγραμμάτων:

Το Π.Α.Α.Π.Α.Η.Κ. παρέχει θεραπευτικές, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε εβδομαδιαία βάση σε παιδιά με αναπηρία καθώς και στις οικογένειές τους. Κύριος σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και των εκπονούμενων προγραμμάτων  είναι η σφαιρική αντιμετώπιση της αναπηρίας και σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς των παιδιών όπως, του κινητικού, του γλωσσικού, του γνωστικού, του συναισθηματικού και του κοινωνικού με στόχο τη θεραπεία, την εκπαίδευση και την αποκατάσταση των επιμέρους και των ιδιαιτέρων προβλημάτων της.

Τα προγράμματα αποκατάστασης που αναπτύσσονται ακολουθούν σύγχρονες τεχνογνωσίες σε οργανωμένους χώρους και με σύγχρονα εποπτικά μέσα. Επίσης, αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενώ ταυτόχρονα, διαθέτουν ευελιξία για την αναγκαία αναπροσαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής τους ισχύος.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν στις εξατομικευμένες παρεμβάσεις προς στα παιδιά είναι:

 • Πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 ετών
 • Φυσιοθεραπείας
 • Λογοθεραπείας
 • Εργοθεραπείας
 • Ψυχολογίας
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Ειδικής Αγωγής
 • Βρεφονηπιοκομίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν στις εξατομικευμένες παρεμβάσεις προς τους γονείς και τις οικογένειες καθώς επίσης δύνανται και να περιλαμβάνουν -για περεταίρω διερευνήσεις-, και κατ’ οίκον επισκέψεις είναι:

 • Θεραπευτικής Υποστήριξης
 • Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
 • Follow Up μεταξύ των κάτωθι χρονικών διαστημάτων:
 1. Ένταξης των εξυπηρετούμενων περιστατικών από το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης στο Κανονικό Πρόγραμμα του Παραρτήματος.
 2. Από την ολοκλήρωση των θεραπευτικών – εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εξυπηρετούμενων παιδιών ηλικίας μικρότερης των 18 ετών έως ότου τη συμπληρώσουν (την ηλικία των 18 ετών).

Τα παρεχόμενα προγράμματα που αναπτύσσονται και υλοποιούνται, -αναλόγως των εκάστοτε συνθέσεων του Προσωπικού με τις σχετικές Ειδικότητες-, και αφορούν σε ομάδες παιδιών καθώς λειτουργούν ως εργαστήρια, -η δομή των οποίων αφορά στις κοινές ή σχετικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δυνατότητες και ενδιαφέροντα των παιδιών που τα απαρτίζουν-, είναι:

 • Μεταφοράς και Συνοδείας.
 • Βρεφονηπιοκομίας για την κοινωνικοποίηση, τη δημιουργία, τη δραματοποίηση και τη γνωστική τροφοδότηση.
 • Εξωτερικά Προγράμματα Κοινωνικοποίησης για την επαφή, τον συσχετισμό, τη συναλλαγή, τη βελτίωση της κοινωνικότητας και της συμπεριφοράς σε ευρύτερους κοινωνικούς χώρους.
 • Ημι-Αυτόνομης Διαβίωσης για την ανάπτυξη της λειτουργικότητας και αυτονομίας σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως, μαγειρική, καθαριότητα σπιτιού, προσωπική υγιεινή, ένδυση/υπόδηση.
 • Αυτο-Υπηρέτησης για την εκμάθηση των δεξιοτήτων προσωπικής υγιεινής όπως, λούσιμο, μπάνιο, κόψιμο νυχιών, χτένισμα, πλύσιμο δοντιών κ.λπ.
 • Σίτισης για την κατάκτηση δεξιοτήτων μάσησης, κατάποσης και αυτονομίας της σίτισης.
 • Ψυχοκινητικής Αγωγής για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της σωματογνωσίας, του συντονισμού, της ταχύτητας, της ισορροπίας και του ελέγχου των κινήσεων.
 • Ομάδων Λόγου για την εκμάθηση δεξιοτήτων του προφορικού λόγου και της επικοινωνίας όπως, σημασιολογία, μορφοσύνταξη, πραγματολογία.
 • Συμβολικής Ανάγνωσης για τον πολυαισθητικό συνδυασμό και τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων.
 • Εν-Συναίσθησης και Διαχείρισης Κοινωνικών Δεξιοτήτων για τη χρήση του προφορικού λόγου στα πλαίσια των κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Χειροτεχνίας για τη βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων, της λεπτής κινητικότητας, του συντονισμού των κινήσεων και του οπτικό-κινητικού συντονισμού σε επίκαιρες/επετειακές / εποχιακές δραστηριότητες και κατασκευές.
 • Δημιουργικής Έκφρασης για την ανάπτυξη φαντασίας, το βιωματικό παιχνίδι, την αναπαράσταση ρόλων, της εξωτερίκευσης, της καλλιέργειας και της κατανόησης των ανθρώπινων σχέσεων.
 • Συναισθηματικής Διαπαιδαγώγησης για την επίγνωση, την εκδήλωση, την αναγνώριση και την έκφραση των συναισθημάτων.
 • Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για την αναγνώριση και φροντίδα του εαυτού, του φύλου, του σώματος και την ανάπτυξη του αυτοσεβασμού, του αλληλοσεβασμού, της οριοθέτησης, της αυτοπροστασίας, των διαπροσωπικών και των διαφυλικών σχέσεων.
 • Διαδραστικής Μάθησης με σκοπό την εκμάθηση των εξής:
  1. Χρημάτων και των χρηματικών συναλλαγών.
  2. Χώρων Σπιτιού.
  3. Προετοιμασία Γευμάτων.
 • Πολύ-Αισθητηριακής Αγωγής για τη διέγερση ή την καταστολή των βασικών αισθήσεων με τη χρήση διάφορων ερεθισμάτων.