Επικοινωνία

ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας
Ταχ. Δ/νση: Πόμπια Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ 70400
Διοικητική Υπηρεσία: 2982340011
Κοινωνική Υπηρεσία: 2892340019
E-mail: kepep.pompias@0508.syzefxis.gov.gr