Υπηρεσίες

  • Διοικητικές υπηρεσίες
  • Περίθαλψη(τροφή, ένδυση, υγιεινή κ.α)
  • Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών (ιατρικό προσωπικό δεν υπάρχει, ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται από το Κ. Υγείας Μοιρών, τα Νοσοκομεία του Νομού και από εθελοντή ιατρό παθολόγο)
  • Κοινωνική Εργασία
  • Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία Φυσιοθεραπεία (από εξωτερικούς συνεργάτες)
  • Εκδηλώσεις –Δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης (δραστηριότητες εντός και εκτός του Κέντρου, εκδρομές, κατασκήνωση, συμμετοχή σε δραστηριότητες της κοινότητας, θεραπευτική κολύμβηση, εξόδους με τους εθελοντές του Κέντρου κ.α.)
  • Φοίτηση στο Ειδικό Σχολείο και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ της περιοχής των παιδιών που έχουν την δυνατότητα.