Επικοινωνία

Γραμματεία : 28213 41500    e-mail: kapnk@otenet.gr

Γραφείο υπεύθυνου παραρτήματος : 28213 41501      e-mail: kpm@otenet.gr

Τμήμα διοίκησης: 28213 41504    e-mail: kapnk@otenet.gr

Γραφεία κοινωνικής υπηρεσίας και ψυχολόγου: 28213 41502    e-mail: kapnk@otenet.gr

Νοσηλευτής : 28213 41505

Επιμελητής (σπίτι παιδιών):  28213 41510

Παιδαγωγός : 28213 41511