Σκοπός

Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιών & Νέων Χανίων έχει σκοπό την προστασία, µόρφωση και επαγγελµατική εκπαίδευση παιδιών αρρένων που αποδεδειγµένα είναι απροστάτευτα ή στερούνται επαρκούς οικογενειακής φροντίδας, ηλικίας 12-24 ετών.