ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 αρχείο : http://www.pronoianet.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ-2-converted.pdf