Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Ανακοινώνει

την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 30-09-2021 για συνολικά πέντε (5) άτομα στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα στα Παραρτήματα:

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου.

Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου Κρήτης.

Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων Κρήτης.

Δείτε το αρχείο :εδώ