27 07, 2021

Εκδηλώσεις 27 – 30 Ιουλίου 2021

2021-07-27T15:08:51+03:00Categories: Δελτία Τύπου|

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι Συνοδικές και Περιφερειακές εκδηλώσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Συγκεκριμένα, Τρίτη 27 Ιουλίου _Η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας τιμά [...]

20 07, 2021

Εκδηλώσεις 23 – 26 Ιουλίου 2021

2021-07-23T17:11:53+03:00Categories: Δελτία Τύπου|

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι Συνοδικές και Περιφερειακές εκδηλώσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Συγκεκριμένα: Παρασκευή 23 Ιουλίου _Η Ιερά Μητρόπολη [...]

14 07, 2021

Εκδηλώσεις 14 – 18 Ιουλίου 2021

2021-07-14T18:10:24+03:00Categories: Δελτία Τύπου|

Συ­νε­χί­ζον­ται και αυ­τή την ε­βδο­μά­δα οι Συ­νο­δι­κές και Πε­ρι­φε­ρεια­κές Εκ­δη­λώ­σεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος για τη συμ­πλή­ρω­ση των 200 ε­τών α­πό την έ­ναρ­ξη της Ελ­λη­νι­κής Επα­να­στά­σε­ως. Τη­ρούν­ται ό­λα τα προ­βλε­πό­με­να μέ­τρα προ­φυ­λά­ξε­ως α­πό τον κο­ρω­νο­ϊ­ό. [...]

14 07, 2021

Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Λευ­κά­δος και Ι­θά­κης: Εκδηλώσεις τιμής για τους Εθνοϊερομάρτυρες

2021-07-14T14:58:48+03:00Categories: Δελτία Τύπου|

Στην ε­πέ­τει­ο των δι­α­κο­σί­ων χρό­νων α­πό την Ελ­λη­νι­κή Επα­νά­στα­ση και στο πλαί­σιο των ε­ορ­τα­στι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος γι’ αυ­τήν, η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Λευ­κά­δος και Ι­θά­κης σε α­γα­στή συ­νερ­γα­σί­α με το Δή­μο Ι­θά­κης και [...]

11 07, 2021

Ίδρυμα Μουσικής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών: Συναυλία παραδοσιακής μουσικής | «Μορφές κληρικών και λαϊκών»

2021-07-12T19:52:37+03:00Categories: Video/Εκπομπές, Δελτία Τύπου|

Μάγεψε η ορχήστρα ΟΡ.Ι.Μ.ΑΑ του Ιδρύματος Μουσικής της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών στην αφιερωματική συναυλία για τα 200 χρόνια μνήμης από την Ελληνική Επανάσταση με θέμα: «Μορ­φές κλη­ρι­κών και λα­ϊ­κών που α­γω­νί­στη­καν, πά­λε­ψαν η θυ­σι­ά­στη­καν για [...]

7 07, 2021

Εκδηλώσεις 9 – 12 Ιουλίου 2021

2021-07-07T15:24:33+03:00Categories: Δελτία Τύπου|

Συ­νε­χί­ζον­ται και αυ­τή την ε­βδο­μά­δα οι Συ­νο­δι­κές και Πε­ρι­φε­ρεια­κές Εκ­δη­λώ­σεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος για την επέ­τει­ο της συμ­πλη­ρώ­σε­ως 200 ε­τών α­πό την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση του 1821. Συγ­κε­κρι­μέ­να: Πα­ρα­σκευ­ή 9 Ι­ου­λί­ου: Το Ί­δρυ­μα Μου­σι­κής της [...]

6 07, 2021

Ι. Μ. Λευκάδος & Ιθάκης: Τιμή στους Φιλικούς, στους Οπλαρχηγούς της Δυτ. Στερεάς, Ηπείρου & Λευκάδος

2021-07-06T12:24:30+03:00Categories: Δελτία Τύπου|

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η Ιερά Μητρόπολή Λευκάδος και Ιθάκης συνεργάστηκε με το Δήμο Λευκάδος για την υλοποίηση ενός τριημέρου εορταστικών εκδηλώσεων [...]

6 07, 2021

Ι. Μ. Χίου, Ψαρών και Οινουσσών: «Η Δόξα μόνιμος κάτοικος του ηρωϊκού νησιού»

2021-07-06T13:43:24+03:00Categories: Δελτία Τύπου|

Μέσα σε κλίμα βαθειάς θρησκευτικής κατανύξεως και υψηλού εθνικού φρονήματος εορτάσθηκε η επέτειος του Ολοκαυτώματος της ηρωικής νήσου των Ψαρών την 3η και 4η Ιουλίου 2021. Το απόγευμα το Σαββάτου 3 Ιουλίου 2021, τελέσθηκε δισαρχιερατικός [...]

30 06, 2021

Εκδηλώσεις 29 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2021

2021-06-30T17:52:16+03:00Categories: Δελτία Τύπου|

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι επετειακές και εορταστικές εκδηλώσεις της Ιεράς Συνόδου και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. [...]

28 06, 2021

Ιερά Μητρόπολη Μάνης: Εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία

2021-06-29T11:29:17+03:00Categories: Δελτία Τύπου|

Η Ιερά Μητρόπολη Μάνης και ο Δήμος Ανατολικής Μάνης το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου 2021 συνδιοργάνωσαν επετειακές εκδηλώσεις προς τιμήν των 200 χρόνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας (1821) και ειδικότερα της Ηρωικής Μάχης του Διρού [...]

Load More Posts
Go to Top