Αρχική2019-07-25T17:04:20+02:00

Καλώς ήρθατε στον ψηφιακό κόσμο του Κέντρου μας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Κ.Π.Π.Κ.) είναι ένα από τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σαν Ν.Π.Δ.Δ.. Προέκυψε από την εφαρμογή του Νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ Α 16-23.01.2013), με την συνένωση όλων των μέχρι τότε Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Κρήτης (Θεραπευτήρια, Παιδοπόλεις, γηροκομεία, περίθαλψη ΑμεΑ κλπ.), με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Α.Μ.Ε.Α Λασιθίου

Σκοπός του Παραρτήματος είναι η περίθαλψη ενηλίκων ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα, νοητική υστέρηση και ατόμων άνω των 65 ετών με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασίας Παιδιού Λασιθίου

Παρέχει στα φιλοξενούμενα παιδιά και εφήβους υπηρεσίες 24ωρης φιλοξενίας, πλήρους ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, εκπαιδευτικής υποστήριξης κ.ά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Π.Α.Α.Π.Α.Η.Κ. Ηρακλείου

Παρέχει πρόληψη, πρώιμη διάγνωση, εκπαίδευση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπτυξιακής και ψυχοκινητικής φύσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Π.Α.Α.Π.Α.Η.Κ. Πόμπιας

Παροχή κλειστής 24ωρης περίθαλψης 30 ατόμων από τη γέννησή τους έως 30 ετών και των δυο φύλων που πάσχουν από σωματική αναπηρία ή διανοητική καθυστέρηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασίας παιδιού Ηρακλείου

Παρέχει φροντίδα και περίθαλψη σε παιδιά, που αποδεδειγμένα στερούνται οικογε¬νειακής φροντίδας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Ρεθύμνου

Εξασφαλίζει ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον σε άπορους γέροντες και πάσχοντες από χρόνιες και ανίατες παθήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Α.Μ.Ε.Α. Χανίων

Παρέχει στέγη και περίθαλψη ατόμων με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, διαθέτει προγράμματα για βοήθεια και νοσηλεία στο σπίτι και επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής επανένταξης Α.Μ.Ε.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασίας Παιδιού & Νέων Χανίων

Προσφέρει φιλοξενία σε παιδιά και νέους που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό ειδικότητας ΠΕ Ψυχίατρο για την κάλυψη αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από Κοινωνικό Λειτουργό για το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών και δώδεκα (12) ημερών, προκειμένου να ασχοληθεί με την ανάπτυξη και εξέλιξη της λειτουργίας του «Σπιτιού» και των παιδιών που διαβιούν σε αυτό στο ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας, προϋπολογισθείσας δαπάνης δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών # 2.976,48 € # (η υπηρεσία δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (στο σύνολο των υπηρεσιών).

24/10/2023, 15:19|Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης δαπέδων σε WC των ορόφων διαβίωσης με υλικά, στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου του Κ.Κ.Π.Π.Κ., προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης # 8.350,00 € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, αναλυτικά 5.000,00 € ΚΑΕ 0863, CPV 45259000-7 (για εργασία) και 3.350,00 € Κ.Α.Ε. 1413, CPV: 44100000-1 (για υλικά) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή.

24/10/2023, 15:12|Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|