Αρχική2019-07-25T17:04:20+02:00

Καλώς ήρθατε στον ψηφιακό κόσμο του Κέντρου μας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Κ.Π.Π.Κ.) είναι ένα από τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σαν Ν.Π.Δ.Δ.. Προέκυψε από την εφαρμογή του Νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ Α 16-23.01.2013), με την συνένωση όλων των μέχρι τότε Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Κρήτης (Θεραπευτήρια, Παιδοπόλεις, γηροκομεία, περίθαλψη ΑμεΑ κλπ.), με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Α.Μ.Ε.Α Λασιθίου

Σκοπός του Παραρτήματος είναι η περίθαλψη ενηλίκων ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα, νοητική υστέρηση και ατόμων άνω των 65 ετών με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασίας Παιδιού Λασιθίου

Παρέχει στα φιλοξενούμενα παιδιά και εφήβους υπηρεσίες 24ωρης φιλοξενίας, πλήρους ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, εκπαιδευτικής υποστήριξης κ.ά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Π.Α.Α.Π.Α.Η.Κ. Ηρακλείου

Παρέχει πρόληψη, πρώιμη διάγνωση, εκπαίδευση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπτυξιακής και ψυχοκινητικής φύσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Π.Α.Α.Π.Α.Η.Κ. Πόμπιας

Παροχή κλειστής 24ωρης περίθαλψης 30 ατόμων από τη γέννησή τους έως 30 ετών και των δυο φύλων που πάσχουν από σωματική αναπηρία ή διανοητική καθυστέρηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασίας παιδιού Ηρακλείου

Παρέχει φροντίδα και περίθαλψη σε παιδιά, που αποδεδειγμένα στερούνται οικογε¬νειακής φροντίδας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Ρεθύμνου

Εξασφαλίζει ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον σε άπορους γέροντες και πάσχοντες από χρόνιες και ανίατες παθήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Α.Μ.Ε.Α. Χανίων

Παρέχει στέγη και περίθαλψη ατόμων με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, διαθέτει προγράμματα για βοήθεια και νοσηλεία στο σπίτι και επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής επανένταξης Α.Μ.Ε.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασίας Παιδιού & Νέων Χανίων

Προσφέρει φιλοξενία σε παιδιά και νέους που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο της πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης με απευθείας ανάθεση, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και μέχρι εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ και τριακοσίων πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών 10.305,40€ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 12.778,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0845, CPV 90911200-8, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή.