Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Ηρακλείου

/Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Aναπηρία Ηρακλείου
Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Aναπηρία Ηρακλείου2019-10-08T13:31:09+02:00

Το Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης (ΠΑΑΠΑΗΚ) είναι ανοιχτή δομή, και αποτελεί υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠΠΚ). Λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1996 ως και επί του παρόντος ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, και εξυπηρετεί τις ανάγκες του νομού Ηρακλείου καθώς και της ευρύτερης περιφέρειας. Παρέχει υπηρεσίες και αναπτύσσει προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά από 0 έως 18 ετών με προβλήματα ψυχοκινητικής ή και αναπτυξιακής φύσεως καθώς και με πολλαπλές αναπηρίες όπως, Εγκεφαλική Παράλυση, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομα, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Μαθησιακές Δυσκολίες, Αισθητηριακές Διαταραχές κ.α.

Σκοπός Λειτουργίας του ΠΑΑΠΑΗΚ

  • Η προαγωγή της ιδέας της πρόληψης της παιδικής βλάβης και η πρώιμη εξειδικευμένη διάγνωση σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του ΕΣΥ για ειδικές εξετάσεις.
  • Η ομαλή ένταξη του παιδιού με αναπηρία στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
  • Η ημερήσια αγωγή με κατάλληλα θεραπευτικά, παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με στόχο την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
  • Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με αναπηρία ώστε να μπορούν οι γονείς να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους δίπλα στα παιδιά τους.
  • Η υποστήριξη (ψυχολογική, συμβουλευτική κ.λπ.) της οικογένειας για την κατανόηση και την αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς και η εκπαίδευσή της σε μεθόδους αγωγής του παιδιού της.
  • Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της Κοινότητας για την αλλαγή της νοοτροπίας και στάσης ώστε το παιδί που γεννήθηκε με βλάβη ή απόκτησε μια βλάβη ως και η οικογένειά του να έχουν την κατάλληλη αποδοχή και υποστήριξη σαν ισότιμα μέλη της.
  • Η συνεχής προσπάθεια για την προώθηση και ένταξη του παιδιού με αναπηρία στα προγράμματα προσχολικής και σχολικής αγωγής για τυπικά παιδιά.

Νέα – Ανακοινώσεις