Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην με αρ. 33168/Δ1.11369/25-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του  Υπουργού Εργασίας καί Κοινωνικών Υποθέσεων , κας Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου η οποία εκδόθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1138 2019), ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης οι εξής:

  • Ως Πρόεδρος ανέλαβε η Μαρία Δαμανάκη του Δαμουλή, Δικηγόρος, με αναπληρωτή τον Γαλανάκη Γέωργιο  του Αλεξάνδρου, καθηγητή Φυσικής.

  • Ο Γεώργιος Κουκλάκης του Γεωργίου , συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος , ως Αντιπρόεδρος Α΄, με αναπληρωτή τον Λεωνίδα Περατσάκη του Ιωάννη, συνταξιούχο Εκπαιδευτικό.

  • Ο Μιχαήλ Κονταξάκης του Κωνσταντίνου, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης , ως Αντιπρόεδρος Β΄, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καδιανάκη  του Εμμανουήλ , Σύμβουλο Επιχειρήσεων.

  • Η  Ειρήνη Κλώντζα του Μάρκου , Ελεύθερος Επαγγελματίας , ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Οικονομάκη , Χειρουργο Ορθοπαιδικό.

  • Η Σιταρένιου – Μπριλάκη Ζωή του Κωνσταντίνου, Τεχνολόγος Μηχανικός, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Χρυσάνθη Σεληνιωτάκη, εκπαιδευτικό.

  • Ο Σημανταράκης Παύλος του Ιωάννη, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Τσαχάκη Δημήτριο του Αντωνίου.

  • Ο Ποντικάκης Χρήστος του Γεωργίου, εκπρόσωπος των εργαζομένων του Κέντρου, ως τακτικό μέλος  με αναπληρωτή τον Οντομπασίδη Ζαφείριο του Αριστειδη , ομοίως.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για 3 χρόνια.