Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου

/Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου2019-08-29T10:32:25+02:00

Σχετικά με εμάς

Το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, αποτελεί Νομικό Πρό­σωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Λειτούργη­σε για πρώτη φορά το 1922, ως Εθνικό Ορφανοτροφείο, με το Βασιλικό Διάταγμα της 19-12-1922 (ΦΕΚ 114/15-07-1922), περί «Ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων Απόρων Μαθητών». Στεγάζεται σε οίκημα των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού και παραχωρήθηκε στο Δημό­σιο, για τη στέγαση του Ορφανοτροφείου στις 09/10/1934. Με το Β.Δ. 273/1973 «περί μετατροπής των Εθνικών Ορφανοτροφεί­ων και Οικοτροφείων, εις Κέντρα Παιδικής Μέριμνας», μετονομά­στηκε σε Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου. Από το 1984, λειτουργεί με την Υπουργική Απόφαση Γ2Β/ΟΙΚ.2360/8-587 (ΦΕΚ 860/1984), «περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας» και εποπτεύονταν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το Ν. 4109/23-01-2013 (ΦΕΚ Α’ 16/23-01-2013) περί Συγχώνευσης των Μονάδων Κοινω­νικής Φροντίδας, μετονομάστηκε στη τωρινή του επωνυμία.

Νέα – Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού διαρκείας δώδεκα (12) μηνών προκειμμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης προτίθεται να προσλάβει ένα (1) Ψυχολόγο με σύμβαση παροχής εργασιών με απευθείας ανάθεση για το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ εδώ.

30/01/2017, 17:27|Προστασίας παιδιού Ηρακλείου|