Στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, βασικός πυρήνας της Κοινωνικής Πρόνοιας, ευάλωτων ομάδων, μέσω των οχτώ δομών που υπάρχουν στην Κρήτη. Έτσι στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, εξυπηρετούνται ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, συνάνθρωποι μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας νοητικά ή κινητικά, που ζουν μόνοι τους, αλλά και γενικά άτομα με αναπηρία.

Εκτός από τη χρόνια νοσηλεία, υπάρχουν προγράμματα φροντίδας και κλειστής περίθαλψης, κοινωνικής και επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης μέσα από τα ιδρύματά μας, αλλά και σε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, ημερήσιας φροντίδας κλπ.

Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε και για τη αποϊδρυματοποίηση, μέσα από τον θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας.