Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

//Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος2019-07-23T14:07:59+02:00
2319/07

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2019 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων των αναγκών σίτισης ή εστίασης των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

23/07/2019, 11:37|Categories: Διαγωνισμοί, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ3/2019 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού συνολικά [...]

1619/07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

16/07/2019, 17:45|Categories: Διαγωνισμοί, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ [...]

0519/04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)

05/04/2019, 17:58|Categories: Διαγωνισμοί, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου [...]

2619/03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1A/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)

26/03/2019, 18:03|Categories: Διαγωνισμοί, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου [...]

0619/02

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)

06/02/2019, 18:11|Categories: Διαγωνισμοί, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου [...]

2217/05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συντήρηση ενιαίων υποδομών πληροφορικής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και των Παραρτημάτων του.

22/05/2017, 18:32|Categories: Διαγωνισμοί, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

To Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει το [...]

0117/03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού διαρκείας 12 μηνών με λογοθεραπευτή στο ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑΣ

01/03/2017, 18:35|Categories: Διαγωνισμοί, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

Ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος για την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού διαρκείας [...]

2417/02

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει & 63 του Ν. 4430/2016)

24/02/2017, 18:38|Categories: Διαγωνισμοί, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος|

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου [...]