Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Πόμπιας

/Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Πόμπιας
Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Πόμπιας2019-10-07T14:55:42+02:00

Σκοπός ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ.469/2-10-1985 Προεδρικό διάταγμα συστήνεται το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών στην Πόμπια Ηρακλείου Κρήτης. Μετά την ψήφιση του Ν. 4025/2011 συγχωνεύεται με το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου. Με το άρθρο 9 του Νόμου 4109/2013 περί συγχώνευσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, γίνεται Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, λειτουργεί από το 1987 και υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο περίπου 1.500 τ.μ κτηριακών εγκαταστάσεων και αύλειου χώρου. Η Δομή παρέχει «κλειστή» 24ωρη περίθαλψη, με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι και 30 ατόμων από τη γέννησή έως 30 ετών και των δυο φύλων που πάσχουν από σωματική αναπηρία ή διανοητική καθυστέρηση.

Σκοπός του ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας είναι η παροχή φροντίδας, εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας, λειτουργικής -ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικοποίησης. Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν δραστηριότητες μέσα και έξω από τη Δομή με απώτερο σκοπό την απόκτηση νέων εμπειριών και εικόνων, την επαφή και την αλληλεπίδραση των παιδιών με την κοινωνία. Η συνεργασία με τους φορείς της ευρύτερης περιοχής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Στις δράσεις μας περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, σε αθλητικές διοργανώσεις, συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα κ.ά. Εντός της Δομής πραγματοποιούνται μουσικές εκδηλώσεις, κοινές δραστηριότητες με σχολεία και εθελοντικές ομάδες και υλοποιούνται ημερήσιες εκδρομές και εξορμήσεις.

Νέα – Ανακοινώσεις