Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Πόμπιας

/Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Πόμπιας
Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Πόμπιας2019-08-29T10:21:57+02:00

Σκοπός ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ.469/2-10-1985 Προεδρικό διάταγμα συστήνεται το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών στην Πόμπια Ηρακλείου Κρήτης. Μετά την ψήφιση του Ν. 4025/2011 συγχωνεύεται με το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου. Με το άρθρο 9 του Νόμου 4109/2013 περί συγχώνευσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, γίνεται Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, λειτουργεί από το 1987 και υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο περίπου 1.500 τ.μ κτηριακών εγκαταστάσεων και αύλειου χώρου. Σκοπός του ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας -Παροχή κλειστής 24ωρης περίθαλψης 30 ατόμων από τη γέννησή τους έως 30 ετών και των δυο φύλων που πάσχουν από σωματική αναπηρία ή διανοητική καθυστέρηση, με προτεραιότητα από την περιοχή της Κρήτης. -Παροχή φροντίδας, εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας, λειτουργικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Νέα – Ανακοινώσεις