Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

//Συνοπτικοί Διαγωνισμοί
Συνοπτικοί Διαγωνισμοί2019-07-23T14:05:39+02:00
2417/07

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την «ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)» για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/07/2017, 17:27|Categories: Διαγωνισμοί, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από [...]

1616/06

Διακήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου διαγωνισμού «ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)»

16/06/2016, 17:32|Categories: Διαγωνισμοί, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

Πρόχειρου Δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για [...]