Παράρτημα Προστασίας Παιδιού & Νέων Χανίων

/Παράρτημα Προστασίας Παιδιού & Νέων Χανίων
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού & Νέων Χανίων2019-08-29T10:29:00+02:00

Ιστορικό

Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού & Νέων Χανίων έχει τις ρίζες του στις αρχές του προηγούμενου αιώνα με την ίδρυση του Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Χανίων που σκοπό είχε την Προστασία και φροντίδα ορφανών αγοριών θυμάτων πολέμου. Το 1974 με­τονομάστηκε σε Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Χανίων. Ακο­λούθησαν δύο συγχωνεύσεις το 1999 με το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και το 2011 με το Θεραπευτήριο Χρο­νίων Παθήσεων Χανίων. Το Νοέμβριο του 2013 πήρε τη σημερινή του ονομασία. Το Κτήριο το οποίο στεγάζεται από το 1922 λειτουρ­γούσε ως Τουρκικό Μοναστήρι γνωστό ως Τεκές των Μελβεβήδων. Μετά το 1922 με την ανταλλαγή των πληθυσμών το κτήριο το οποίο χρονολογείται από το 1840 λειτούργησε ως Ορφανοτροφείο Χανίων. Στο κτήριο αυτό φιλοξενούνται σήμερα είκοσι δύο παιδιά και νέοι που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτο­βάθμια Εκπαίδευση.

Νέα – Ανακοινώσεις