Αποτελέσματα

//Αποτελέσματα
Αποτελέσματα2019-07-23T14:08:34+02:00
1619/09

ΣΟΧ3/2019 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΙ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ)

16/09/2019, 11:48|Categories: Αποτελέσματα, Διαγωνισμοί|

100M 101M 102M 103M 104M 105M 106M 107M 108M 109M1 [...]

2919/08

ΣΟΧ 2/ 2019 – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)

29/08/2019, 10:00|Categories: Αποτελέσματα, Διαγωνισμοί|

Οριστικοί Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της υπ΄αριθ. πρωτ.: [...]

1619/05

ΣΟΧ 1Α/ 2019 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)

16/05/2019, 20:19|Categories: Αποτελέσματα, Διαγωνισμοί|

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της υπ΄αριθ. πρωτ.: οικ.719/24-9-2018 [...]

1619/05

ΣΟΧ 2/ 2019 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)

16/05/2019, 17:04|Categories: Αποτελέσματα, Διαγωνισμοί|

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της υπ΄αριθ. πρωτ.: οικ.718/24-9-2018 [...]