Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου

/Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου
Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου2019-08-29T10:25:02+02:00

Σχετικά με εμάς

Το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» υπάγεται στο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και βρίσκεται στον περιαστικό οικισμό Μυσσίρια του Δήμου Ρεθύμνου. Το 1972 με Π.Δ/γμα συστήθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύμνης» υπό τον έλεγχο του τότε Υπουργεί­ου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Με τον Ν.4025/2012 το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύμνης, μετονομάστηκε σε «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» και εν συνεχεία με τον Ν.4109/2013 μετονομάστηκε σε «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» κατά την συνένωσή του στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Νέα – Ανακοινώσεις