Διαβουλεύσεις Προδιαγραφών

//Διαβουλεύσεις Προδιαγραφών
Διαβουλεύσεις Προδιαγραφών2020-12-28T14:49:44+02:00

Διαβουλεύσεις Προδιαγραφών

Πρόσκληση για ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση του Πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Ειδών Υγειονομικού Υλικού», για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2023, Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 243.605,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

15/01/2021, 09:03|Διαβουλεύσεις|