Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου

/Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου2019-09-23T08:14:25+02:00

Σχετικά με εμάς

Η μονάδα μας ξεκίνησε την πολύχρονη διαδρομή της το έτος 1947, ως «Οικοκυρική Σχολή». Από το 1967 λειτούργησε ως «Οικοτροφείο Γυμνασιόπαιδων Βασιλεύς Παύλος και το 1970 μετατράπηκε σε «Οικοτροφείο Κατωτέρων και Μέσων Σχολών». Το ίδιο έτος με Ν.Δ. 572/1970 (ΦΕΚ 125 Α) εντάχθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας και αναγνωρίστηκε επισήμως ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, με την επωνυμία «Παιδόπολη Νεάπολης». Από τον Σεπτέμβριο του 2003 έως και 30-06-2012, περιήλθε στη δικαιοδοσία Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελεί Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, συνιστώντας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Το 2003   συγχωνεύθηκε μαζί με άλλους Προνοιακούς φορείς της Κρήτης συνιστώντας  νέο ΝΠΔΔ με τίτλο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και με την ονομασία «Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου». Σκοπός της δομής μας είναι η προστασία, η φροντίδα, η ψυχοσυναισθηματική στήριξη των παιδιών και  η κατά το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τους για την ομαλότερη επανένταξη τους στο ευρύ κοινωνικό πλαίσιο, η μόρφωση και η επαγγελματική τους αποκατάσταση μετά την αποχώρηση τους στη Δομή. Τα φιλοξενούμενα παιδιά προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, της χώρας αλλά και από το εξωτερικό.

Από το Νοέμβριο του 2011 μετονομάστηκε σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου. Από την 01-07-2012 υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης. Με βάση το ΦΕΚ 16 Αρ. Φύλλου 23-1-2013 Τεύχος 1, δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των Οργανισμών και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ. και μετονομάζεται σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης έχει έδρα το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Νέα – Ανακοινώσεις