Δημόσιοι Διαγωνισμοί

//Δημόσιοι Διαγωνισμοί
Δημόσιοι Διαγωνισμοί2019-07-23T14:04:54+02:00
0623/06

Διεθνής δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού, για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για 12 μήνες

06/06/2023, 16:01|Categories: Δελτία Τύπου, Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Νέα-Ανακοινώσεις|

Δείτε την υπ΄ αριθμ. 964/06-06-2023 (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 189019) (ΑΔΑΜ: [...]

2523/04

Διεθνής δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για 6 μήνες 6/2023 έως 12/2023

25/04/2023, 21:00|Categories: Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Νέα-Ανακοινώσεις|

Δείτε την υπ΄ αριθμ. 736/25-4-2023 (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 177338) (ΑΔΑΜ: [...]

3022/06

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

30/06/2022, 15:10|Categories: Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί, Νέα-Ανακοινώσεις|

Διακήρυξη 1173/30-06-2022  [ΑΔΑΜ: 22PROC010846846 2022-06-30] Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω [...]

2518/10

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων Για Την Προμήθεια Δυο (2) Λεωφορείων Και Ενός Επιβατικού Οχήματος Αντιρρυπαντικού Τύπου Για Τις Αναγκες Των Παραρτηματων του Κεντρου Κοινωνικης Προνοιας Περιφερειας Κρητης

25/10/2018, 17:00|Categories: Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί|

Διακήρυξη 2/25-10-2018 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων Για Την [...]

2717/12

«Διαγωνισμός για την ανάδειξη Προμηθευτού-χορηγητού προμήθειας ειδών τροφίμων».

27/12/2017, 17:12|Categories: Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/22-12-2017 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ-ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ [...]