Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ.  οικ. 1479/06-09-2022 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 12/12/2022 οι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 1479/06-09-2022 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Δείτε τους πίνακες κατάταξης ανά κωδικό θέσης  :

100 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

101 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Π. ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

102 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

103 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

104 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑ

107 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑ

108 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

109 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑ

110 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΠΤΡΙΩΝ – Π. ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

111 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – Π. ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

112 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- Π. ΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

113 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – Π. ΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ

114 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑ

115 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΠΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

116 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΠΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

117 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΠΠ & ΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

118 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΑΑΠΑΗΚ ΠΟΜΠΙΑ

119 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – Π. ΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ

120 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – Π. ΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

About the Author: