105 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ