Πρόσκληση για ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση του Πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Ειδών Υγειονομικού Υλικού», για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2023, Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 243.605,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

23DIAB000026442 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόσκληση δήμόσιας διαβούλευσης Τεχνικές Προδιαγραφές

2021-01-26T09:20:50+02:0015/01/2021, 09:03|Διαβουλεύσεις|

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόσκληση Δήμόσιας Διαβούλευσης Τεχνικές Προδιαγραφές Σχόλια από Διαβούλευση [...]

2021-01-26T09:39:46+02:0028/12/2020, 14:48|Διαβουλεύσεις|