Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόσκληση δήμόσιας διαβούλευσης Τεχνικές Προδιαγραφές