Διαδραστικά εργαστήρια και εργαστήρια arts therapies – θεραπεία μέσω τέχνης (δραματοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, εικαστική θεραπεία, ψυχόδραμα κ.ά.).