Ημερίδα

Ημερίδα σε συνδιοργάνωση του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λασιθίου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, με θέμα: «Παρουσίαση του Προγράμματος Arts Therapies», ολοκληρώνοντας τον κύκλο δράσεων, με θέμα: «ΑΜΕΑ και Πολιτισμός»,