Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμφωνητικού παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών με ένα (1) Ιατρό ειδικότητος Ψυχιάτρου για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου, (μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, ή Ηρακλείου)

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα κατατίθενται:

Στο χώρο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου T.K. 71 410 Ηράκλειο Κρήτης ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένες επιστολές με την ένδειξη:

Αίτηση για την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών με Ιατρό ειδικότητας Ψυχιάτρου για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δώδεκα (12) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτησης στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη από τη δημοσίευση στις εφημερίδες.

Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση – πρόσκλησης ενδιαφέροντος εδώ