ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πλήρης και αναβαθμισμένη φροντίδα των παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές προστασίας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχετικό νομικό πλαίσιο και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα είναι ένας από τους στόχους που επιδιώκεται μέσω της συνεργασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και των Παιδικών Χωριών SOS.

Στο πλαίσιο αυτό, έλαβε χώρα υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Προέδρου του Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης κα Μαρίας Δαμανάκη και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Χωρίων SOS κο Κωνσταντίνου Συρίγου, σε συνάντηση που διεξήχθη σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, παρουσία του Διευθυντή των Παιδικών Χωριών SOS κ. Πέτρου Παπαδάκη.

Βασικοί άξονες της συνεργασίας είναι η εκπαίδευση του προσωπικού σε θεματικές σχετικές με την ποιοτική παιδαγωγική φροντίδα, η παροχή ειδικών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών καθώς και δραστηριότητες με σκοπό την κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών που φιλοξενούνται στα Παραρτήματα Παιδικής Προστασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Φωτογραφία: Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Δαμανάκη και ο Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Πέτρος Παπαδάκης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Διοικητικού Συμβουλίου

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ