Βιωματική μάθηση των μελλοντικών γιατρών μέσα από επίσκεψή τους στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ρεθύμνου (Γηροκομείο). Ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας σε μια κλειστή δομή, ανοιχτή στην τοπική κοινότητα

Στα πλαίσια της θεσμοθετημένης επικοινωνίας και συνεργασίας του Παραρτήματος Α.Μ.Ε.Α Ρεθύμνου (Γηροκομείο) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης έλαβε χώρα επίσκεψη στο Παράρτημα από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών του 12ου εξαμήνου του τμήματος Ιατρικής με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Χρήστο Λιονή και την μέλος ΕΔΙΠ κ. Ειρήνη Μάρκατζη. Στις 15/10/19 δεκαπέντε (15) φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης επισκέφθηκαν τη Μονάδα μας..

Κατ’ αρχάς ενημερώθηκαν από τον κ. Χ. Λιονή αναφέροντας το σκεπτικό της ανάληψης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας στα πλαίσια της βιωματικής γνώσης σχετικά με θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας όπως το Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Ρεθύμνου (Γηροκομείο) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Στη συνέχεια η υπεύθυνη της Μονάδας, κ. Ζωή Μπριλλάκη, έκανε μια ιστορική ανασκόπηση της έναρξης και των φάσεων λειτουργίας του Παραρτήματος και των παρεχόμενων σε αυτό υπηρεσιών προς τους φιλοξενούμενους ηλικιωμένους. Αφού ενημέρωσε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σχετικά με το υφιστάμενο οργανόγραμμα της Μονάδας, προχώρησε σε μια παρουσίαση των στελεχών τα οποία υπηρετούν σε αυτή (ειδικότητες, είδος σύμβασης εργασίας, κ.λπ.) και των υπηρεσιών που κάθε ειδικότητα προσφέρει. Παρουσίασε τις θετικές αλλά και τις δύσκολες καταστάσεις που παρουσιάζονται στην καθημερινή λειτουργία του Παραρτήματος και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι τελευταίες. Στη συνέχεια τα στελέχη των διαφόρων ειδικοτήτων κλήθηκαν να ενημερώσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για το έργο τους, για τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε μια κλειστή δομή και για το συναίσθημα και το κλίμα οικογένειας που επικρατεί και το οποίο βιώνουν και οι περιθαλπόμενοι. Συζητήθηκαν πιο αναλυτικά οι δράσεις της Μονάδας και στην τοπική κοινότητα και οι δυσκολίες μεταξύ της επιθυμίας λειτουργίας ολόκληρης της νέας πτέρυγας και των ελλείψεων σε προσωπικό που πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό. Τέλος έγινε μια συζήτηση αναφορικά με την επαγγελματική καταπόνηση του στελεχιακού δυναμικού και των συνεπειών αυτής καθώς μάλιστα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων με σοβαρές μακροχρόνιες συνέπειες σε μέλη του προσωπικού. Εκεί ο κ. Χ. Λιονής αναφέρθηκε στη σημασία και θετική επίπτωση που θα είχε μια θεσμοθετημένη ομαδική ή/και ατομική διαδικασία εκφόρτισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που σταδιακά μπορεί να οδηγήσει κάποια μέλη τουλάχιστον του προσωπικού κλειστών δομών σε επαγγελματική εξουθένωση (burnout).

Στη συνέχεια οι φοιτητές και φοιτήτριες μαζί με τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ξεναγήθηκαν στους χώρους της Νέας και της Παλαιάς Πτέρυγας και ενημερώθηκαν για ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία τους, με τους περιθαλπόμενους ενώ είχαν μαζί τους σύντομες συνομιλίες. Μετά το τέλος της περιήγησής τους στους χώρους των δυο πτερύγων (διαμονής, φαγητού, διασκέδασης, εξωτερικό κήπο, κ.α.) όλοι συγκεντρώθηκαν στο κυρίως σαλόνι της Παλαιάς Πτέρυγας όπου συνομίλησαν με αρκετούς από τους περιθαλπόμενους αναφορικά με την εμπειρία της διαμονής τους στη Μονάδα.

Αφού τελείωσε αυτή τους η συζήτηση με τους ανθρώπους που διαμένουν στο Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Ρεθύμνου, ο κ. Χ. Λιονής συνόψισε την εμπειρία της επίσκεψης αυτής, τους επιδιωκόμενους στόχους και ζήτησε από τους φοιτητές να αξιολογήσουν προφορικά την εμπειρία που είχαν αυτές τις τέσσερις περίπου ώρες.  Η γενική τάση ανάμεσα στην ομάδα των φοιτητών ήταν πολύ θετική καθώς αποτελούσε μια νέα εμπειρία για αυτούς και τους δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι τα αρνητικά στερεότυπα για τις μονάδες κλειστής φροντίδας δεν άπτονται της πραγματικότητας. Φάνηκαν πολύ θετικοί και θετικές κατά την αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας όσο και από τη γενική λειτουργικότητα των περισσότερων περιθαλπόμενων στην ομάδα και εκφράστηκαν θετικά ως προς την εμπειρία τους αυτή. Καθώς αυτή η επίσκεψη θα πραγματοποιείται και στα επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα με άλλες ομάδες, ο κ. Λιονής τόνισε ότι είναι ευχής έργο που οι φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής εκτίθενται και σε αυτές τις εμπειρίες από οργανώσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ρεθύμνου.

Κλείνοντας, η υπεύθυνη του Παραρτήματος κ. Ζωή Μπριλλάκη τους ευχαρίστησε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, των εργαζομένων και των ηλικιωμένων και ανανέωσε το ραντεβού με τους φοιτητές και φοιτήτριες του εν λόγω τμήματος σε μελλοντικό χρόνο.

Για την Κοινωνική Υπηρεσία

Δημήτριος Κ. Βάντσης

(ΤΕ) Κοινωνικής Εργασίας