Ξεκινάει η θεματική εβδομάδα ”Ημέρες Δημοκρατίας: Μιλώντας στα παιδιά για
τη Δημοκρατία” από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα στις
24 Ιουλίου και στο πλαίσιο της αναβάθμισης του τομέα της παιδικής
προστασίας, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης διοργανώνει
θεματική εβδομάδα με τίτλο: ”Ημέρες Δημοκρατίας: Μιλώντας στα παιδιά για τη
Δημοκρατία”.

http://www.pronoianet.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-20.pdf