ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

Δείτε το αρχείο εδώ :http://www.pronoianet.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΠΙΝΑΚΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf