Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού για την υπ΄αριθ. πρωτ. 342/28-2-2022 ανακοίνωση- πρόσκληση ενδιαφέροντος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

100 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

101 TE_ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Π. ΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ

102 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

103 ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

104 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

105 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΡ