Ανακοίνωση Πρόσληψης για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος  επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. 1023/11-5-2021 Ανακοινωση Επαναπροκηρυξης  του Κ.Κ.Π.Π.Κ.( και των 159/17-3-2020, 584/2-7-2020 και 1084/30-10-2020 Ανακοινωσεων  του ΚΚΠΠΚ).

Δείτε το αρχείο εδώ