Πιστοποιημένες Δομές

ΚΕΚ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.Μ.Ε.Α. ΧΑΝΙΩΝ.

Πρόκειται για 2 πιστοποιημένες δομές για την πραγματοποίηση επι­δοτούμενων Ενεργειών Κατάρτισης με στόχο την Προκατάρτιση, την Κατάρτιση και την Πρακτική Άσκηση των ωφελουμένων ανέργων και ανέργων Α.Μ.Ε.Α. αντίστοιχα, καθώς και την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.